Spel: Talenten - De vliegende complimentjes

Korte uitleg:
Een idee uit het programma KrachtKanjers van Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit:

De kinderen leren elkaar complimenten te geven. Daarnaast krijgen de kinderen complimenten waardoor zij zelfvertrouwen opbouwen.

kind13

Thema’s:
Het kind heeft talenten en vaardigheden

Te gebruiken voor:
creatief moment tijdens kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.“  (Efeze 2:10)

Leeftijd:
4 t/m 12 jaar

Tags: Spellen / Spelvormen, Methodiek: Krachtkanjers, Talenten - ontdekken / ontwikkelen