In gesprek: Rode en groene kaarten


De Bergrede van Jezus op een andere manier benaderd

Een mooie en interactieve werkvorm waarbij je samen met de kinderen, tieners en/of volwassenen stil staat bij de Bergrede van de Here Jezus. Deze werkvorm helpt je om op een nieuwe manier met elkaar hierover in gesprek te gaan en van elkaar te leren.


roodgroen

Thema’s:

De bergrede, in gesprek met kinderen

Te gebruiken voor:

kindermoment tijdens de dienst, creatief onderwijs kinderwerk

Bijbeltekst:

“Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem.  Hij nam het woord en onderrichtte* hen met deze toespraak: (Mattheus 5: 1-2)

Leeftijd:

7 t/m 88 jaar

Omschrijving:

Elke deelnemers krijgt een rode en een groene kaart. Van te voren download je het pdf bestand met de stellingen over de Bergrede (zie hieronder).Je leest één voor één de stellingen voor. Na elke stelling moeten de kinderen, tieners en/of volwassenen met een groene of een rode kaart laten zien of ze het eens of oneens met deze stelling zijn. Na elke stemming vraag je een aantal reacties. Waarom ben je hier oneens mee en heb je de rode kaart opgestoken? Of waarom een groene kaart? Waarom ben je hier eens mee?

Benodigdheden:

- voor elke deelnemers een rode en een groene kaart

Download:

Hieronder kan je het pdf met de stellingen downloaden.

De-Bergrede-van-Jezus


Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Bijbelstudie ideeën, 'Gratis' ideeën , Gespreksvormen met kinderen