In gesprek: Mozes - God roept hem bij het vuur

Korte uitleg:
Een werkvorm waarbij we met kinderen rondom een vuur stilstaan bij de roeping van Mozes.

233

Thema’s:
Mozes, roeping, vuur

Te gebruiken voor:
creatieve verwerking bij een thema of een Bijbelverhaal

Bijbeltekst:
"Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. “ (Exodus 3: 2, 3)

Leeftijd:
4 t/m 11 jaar

Tags: Goede Herder - de kudde, Bijbelse personen OT, Gespreksvormen met kinderen