Verhaal: Daniel - Aan het hof van Nebukadnezar

Korte uitleg:
Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt – Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal komen Daniel en zijn drie vrienden aan bij het hof van de koning van Babel. Ze kiezen ervoor om zich te houden aan een dieet van water en groente en God zegent hun vertrouwen en gehoorzaamheid aan Hem.

Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als ‘puur natuur’ vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken. Bij dit verhaal kan je denken aan vet eten en aan groente, limonade en water.

192

Thema’s:
vertrouwen dat God het beter weet

Te gebruiken voor:
een vertelling van een Bijbelverhaal in een gezinsdienst of tijdens het kinderwerk

Bijbeltekst: 
"Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden.” (Daniel 1:8)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving
Het uitgeschreven schetsbord verhaal (inclusief tekeningen) kan je hieronder downloaden.

Tags: Verhalen: Schetsbord, Verhalen: Oude Testament, Bijbelse personen OT, Vertrouwen / Bang zijn, Gehoorzaam / Ongehoorzaam