Verhaal: Spionnen bij Rachab


Een mee-speelverhaal over de verspieders in Jericho

Hieronder vind je een mee-speelverhaal over de verspieders die erop zijn gestuurd om Jericho te verkennen en door Rachab gered worden omdat zij hen langs een scharlaken koord naar beneden laat zakken. 

De_Heer_is_mijn_herder_-_psalm_23.jpg

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw mee-speelverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Jozua 2. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Gods beloften, Verhalen: Mee-Speel