Verhaal: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus


Een mee-speel verhaal over Simeon en Hanna die baby Jezus in de tempel ontmoeten.

Dit verhaal kan je vertellen als een zogenaamd ‘Mee-Speel-Verhaal’. De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zinnen. Deze staan cursief gedrukt. Je zegt het eerst voor, de kinderen zeggen het na. Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, geluiden maken, bewegingen nadoen. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor.

De_Heer_is_mijn_herder_-_psalm_23.jpg

Download het verhaal

Hieronder vind je een nieuw mee-speelverhaal van Ellen Zuijdwegt uit Lucas 2:22-39. Dit verhaal is al eerder in de werkwijze 'Vertel het maar' gepubliceerd.

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Gods beloften, Verhalen: Mee-Speel