Spel: Daniels vrienden buigen niet - Los jij de rebus op?


Een leuke rebus over Daniels vrienden die op God vertrouwen 

Een van de bekendste verhalen uit de Bijbel gaat over de drie vrienden van Daniel: Sadrach, Mesach en Abednego. Zij weigeren te buigen voor het gouden beeld van koning Nebukadnezer. HIj laat hen in de vurige oven gooien, maar een engel van God is bij hen en redt hen. 

Deze rebus gaat over Daniels vriendendie hun vertrouwen in God stellen

Ben jij goed in puzzelen? Weet jij misschien het antwoord op deze rebus?

Jonathan rebus

Print deze rebus uit en los het op! 

Tags: Spellen / Spelvormen, 'Gratis' ideeën , Bijbelse personen OT