Video: 4. Abram en Hagar - YouTube video 'The Wishgranter'


Een leuke video om de kinderen over het Bijbelverhaal van Hagar die voor Sarai de woestijn invlucht en daar God leert kennen

Aan de hand van een seculier YouTube filmpje en creatieve werkvormen de kinderen laten nadenken over het Bijbelverhaal waarin Hagar ontdekt dat God naar haar luistert en voor haar zorgt.

Inhoud van de video:

Onder een wensfontein woont een mannetje dat via eencomputer wensen uitvoert als mensen geld in de fontein gooien. Op een dag gaat het mis en blijven twee muntjes steken. Het mannetje moet zijn uiterste best doen om de wensen alsnog te verhoren.

Waarom past dit filmpje bij het Bijbelverhaal van vandaag?

Hagar ontdekt dat God iemand is die je ziet en naar je luistert. Maar hoe werkt dat? In het grappige filmpje van vandaag is er een mannetje dat via een computer wensen verhoort. God werkt echter heel anders. Maar hoe werkt dat dan – bidden?

Belangrijke vragen:

Het belangrijk om altijd vooraf zelf de video te bekijken en jezelf af te vragen:

- Wil ik dit aan de kinderen laten zien?
- Past dit filmpje binnen de context en leeftijdsgroep van de kinderen met wie ik werk?

Creatief Kinderwerk kindermoment kan je goed luisteren zondagsschool kinderkerk kindernevendienst abram

DUUR:                    

20 minuten

DOWNLOAD:

Tags: Video's om samen te kijken, Bijbelse personen OT, Gods beloften, Gods zorg, Bidden, Abram / Abraham, YouTube video