Knutsel: Wonderbare visvangst - Vissers van mensen


Een leuke knutselactiviteit over de wonderbare visvangst

Een leuke knutsel om samen met de kinderen in de kerk, kindernevendienst, zondagsschool, in de klas of thuis stil te staan bij het Bijbelverhaal van de roeping van de eerste discipelen en de wonderbare visvangst.

Petrus en de andere discipelen worden geroepen om vissers van mensen te zijn. Wat houdt dat in? 

Creatief Kinderwerk knutselactiviteit wonderbare visvangst zondasgsschool kindernevendienst kinderkerk

WAT HEB JE NODIG?

het werkblad voor deze knutsel
- kleurpotloden of stiften
- perforator
- stukje touw
- schaar
- lijm 

WAT GAAN WE DOEN?

Tags: Jezus (Messias / Zoon van God), Knutselen, Zendelingen op bezoek / Zendingszondag, Discipelen van Jezus, Jezus - Wonderbare visvangst