Geloofsopvoeding: 2. Abram en Lot - Werkblad voor thuis


Een leuk werkblad voor thuis over Abram die ruzie krijgt met zijn neef Lot en Lot de eerste keuze laat maken

Geloofsopvoeding is niet alleen iets wat in de kerk of gemeente plaatsvindt, maar juist ook thuis.

Met het werkblad, dat je hieronder kunt uitprinten, kun je ouders stimuleren om thuis met het Bijbelverhaal van Abram en zijn neef Lot verder te gaan.

Creatief Kinderwerk kindermoment kan je goed luisteren zondagsschool kinderkerk kindernevendienst abram

DOWNLOAD:

Tags: Bijbelse personen OT, Gods beloften, Abram / Abraham, Geloofsopvoeding