Video: 2. Abram en Lot - Een lastige keuze voor Nicky Cruz


Een video gelinkt aan het Bijbelverhaal van Abram en Lot

Abram krijgt ruzie met zijn neef Lot. Er zijn te weinig waterputten en te weinig voer voor alle dieren. Abram staat voor een lastige keuze. Wat gaat hij doen?

Matthijs Vlaardingerbroek vertelt het verhaal van de bendeleider Nicky Cruz die door de prediker David Wilkerson wordt uitgedaagd om een collecte op te halen. Nicky staat net als Abram voor een lastige keuze.

In deze serie video's laten wij door middel van persoonlijke verhalen en andere verhalen van beroemde en minder beroemde christenen in het verleden zien, dat geloven niet iets is van duizenden jaren geleden, maar dat God vandaag de dag zich nog steeds met mensen bemoeit en met hen wilt wandelen. 

Tags: Video's om samen te kijken, 'Gratis' ideeën , Bijbelse personen OT, Gods leiding, Navolging van Jezus / Discipelschap, Abram / Abraham