Methodiek: Werkwijze 'Krachtkanjers'

Korte uitleg:
Marjolein Goedegebuur en Hanneke Schuit kwamen voor hun afstudeerproject aan de GPW opleiding aan de Hogeschool Ede bij mij voor advies langs. Als cadeautje voor mijn hulp kreeg ik van hen de toestemming om de methodiek 'Krachtkanjers' op Creatief Kinderwerk te delen. 

kids

Omschrijving:
Voor u ligt de methodische wijze ‘KrachtKanjers’. Dit is een methodische wijze die gericht is op het vergoten van de ‘eigen kracht’ van kinderen. Deze methodische wijze is erop gericht om de kinderen bewust te maken van de talenten en krachten die zij al hebben en ze te stimuleren om deze te vergroten. Door middel van deze methodiek werkt een kind op een speelse wijze aan bepaalde doelen die belangrijk zijn om vanuit je ‘eigen kracht’ te werken.

KrachtKanjers is opgebouwd in vier thema’s die per week worden afgewisseld (zie planning). Bij elke thema zijn 13 activiteiten beschreven die aan verschillende doelen werken en gekoppeld zijn aan het thema. Wij zullen de thema’s hieronder kort beschrijven:

1. ‘Het kind is uniek’ Dit thema gaat over de persoonlijkheid van het kind. In dit thema denkt een kind na over wie hij of zij is en welke persoonlijke kenmerken hij of zij heeft. Daarnaast wordt er in dit thema heel duidelijk benadrukt dat iedereen uniek is.

2. ‘Talenten & vaardigheden’ In dit thema werkt het kind aan verschillende sociale vaardigheden. Hoe maak ik vriendjes, hoe kan ik voor mijzelf opkomen, hoe kan ik goed samen werken, hoe kan ik de leiding nemen. De kinderen leren ook dat het belangrijk is om interesse te hebben in anderen. Naast het feit dat er binnen dit thema wordt gewerkt aan sociale vaardigheden, wordt er ook gewerkt aan de talenten van het kind. De kinderen leren hun talenten kennen en leren dit ook te presenteren aan anderen.

3. ‘De omgeving’ Binnen dit thema wordt er aandacht besteed aan de omgeving van het kind. De omgeving is een belangrijk element in de ‘eigen kracht’ van het kind. Binnen dit thema wordt er met de kinderen nagedacht over welke mensen in hun omgeving voor hen belangrijk zijn. De kinderen leren ook dat het belangrijk is om anderen mensen in de omgeving te helpen wanneer dit nodig is. Daarnaast wordt er in dit thema voor kinderen ook duidelijk dat het in bepaalde situaties belangrijk is om hulp te vragen aan anderen en dat het niet erg is om hulp te vragen.

4. ‘De dromen van het kind’ Binnen dit thema wordt er met de kinderen nagedacht over welke dromen en wensen zij hebben. Daarnaast wordt er ook aan verschillende elementen gewerkt die belangrijk zijn om een droom of wens uiteindelijk te bereiken.

Opbouw activiteiten
Alle activiteiten zijn opgebouwd in de volgende volgorde: Benodigdheden, hoe, doel, tip. Bij de activiteiten zijn vaak weinig spullen nodig; wanneer er spullen nodig zijn, zijn deze vaak al voor handen. Daarnaast wordt er duidelijk uitgelegd wat de activiteit inhoudt. Uiteraard kan de spelleider aanpassingen aanbrengen wanneer dit nodig is. Vervolgens wordt het doel van de activiteit benoemd. Hierdoor is voor iedereen duidelijk welk doel de activiteit nastreeft. De beschrijving van de activiteiten wordt afgesloten met eventuele tips. Dit zijn tips die de spelleider mee kan nemen in de activiteit.

Spelleider 
Als spelleider zijn een aantal facetten belangrijk in de begeleiding van de activiteit:

1. Maak de methodische wijze eigen
Het is belangrijk dat de methodische wijze een hulpmiddel is. Wanneer je als spelleider graag iets wil toevoegen of veranderen aan de inhoud van de activiteit of nog iets extra’s wilt benoemen naar de kinderen, is dit mogelijk.

2. Veilige omgeving
Bij het begeleiden van een activiteit is het belangrijk dat er een omgeving is waar de kinderen zich veilig voelen. Wanneer er een veilige omgeving heerst heeft een kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen. De spelleider kan een veilige omgeving creëren door zelf te beginnen met een activiteit. Hierdoor neemt de spelleider de eerste stap en is het voor het kind gemakkelijker om de volgende stap te nemen.

3. De begeleiding van de kinderen
In de begeleiding van de kinderen is het belangrijk een enthousiaste en open houding aan te nemen. Hierdoor worden de kinderen gemakkelijk gemotiveerd. Daarnaast is het belangrijk dat de spelleider bewust is op welke manier hij of zij de kinderen complimenteert. Het is belangrijk bij het geven van complimenteren aan de kinderen dat de complimenten niet alleen gericht zijn op de prestatie, maar ook wie het kind is.

Veel plezier met het gebruik van KrachtKanjers!

Marjolein Goedegebuur & Hanneke Schuit

 

Tags: Methodiek: Krachtkanjers