Creatief gebed: Vader, vergeef het hen.

Korte uitleg:
Een mooie symbolische vorm om met kinderen en volwassenen stilstaan bij het vergeven van de ander, bij de mensen met wie wij het moeilijk hebben en met vervolgde christenen. 

80

Thema’s:
kruis, vergeving van zonden, vergeven

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment

Bijbeltekst:
"Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’" (Lucas 23:34)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Pasen - Goede Vrijdag, Gebedsideeën - bidden met kinderen, Genade, Vergeving - geven / ontvangen